Kvalitetnom realizacijom do očuvanja zdravlja

Što radimo?

Stručno, kvalitetno i sigurno provođenje usluga uz trajno održavanje zadovoljstva klijenata na najvišoj razini. Održavamo maksimalnu razinu svijeti o zaštiti ljudskog zdravlja te zaštiti okoliša kod svih naših djelatnika i klijenata.

Dezinfekcija

DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija je skup različitih mjera koji se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama, a provodi se mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.

Saznajte više

DEZINSEKCIJA

Dezinsekcija je skup mehaničkih, fizikalnih, bioloških i kemijskih mjera i postupaka koji se poduzimaju sa ciljem suzbijanja ili smanjenja populacije insekata koji prenose zarazne bolesti, izazivaju alergijske reakcije ili mogu imati štetno djelovanje na ljudsko zdravlje.

Saznajte više

DERATIZACIJA

Deratizacija je skup mehaničkih, fizikalnih i kemijskih mjera koje se poduzimaju sa ciljem suzbijanja ili smanjenja populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti te skladišni štetnici.

Saznajte više

FUMIGACIJA

Fumigacija je postupak uništavanja insekata (dezinsekcija) plinom, odnosno vrlo jakim otrovima. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), fumigaciju mogu provoditi samo posebno ovlaštene tvrtke s educiranim i osposobljenim kadrovima.

Saznajte više

UNIŠTAVANJE KOROVA

Suzbijanje korova obavljamo primjenom registriranih sredstava na zemljanim, betonskim, asfaltnim i drugim površinama uz poslovne i infrastrukturne objekte te stambene zgrade.

Saznajte više

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LISTOVI

Uvidom u dokumente osigurava se dostupnost potrebnih informacija korisnicima kemijskih preparata u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i zaštite okoliša.

Saznajte više
Kvalitetno, sigurno, stručno

REFERENCE

CEN Standard EN 16636

U poduzeću SANITACIJA d.o.o. je 07.12.2020. provedena certifikacija prema protokolu CEPA (Certified Professional Pest Management) te je utvrđena sukladnost sa zahtjevima norme CEN Standard EN 16636:2015 – Zahtjevi i kompetencije za usluge suzbijanja štetnika.

Konfederacija europskih udruga za zaštitu štetnika (CEPA) i njezini članovi potiču razvoj europske norme (EN) za kontrolu nad štetočinama u suradnji s Europskim institutom za standarde (CEN). Ova europska norma specificira zahtjeve, preporuke i osnovne sposobnosti prema kojima tvrtke za suzbijanje štetočinama moraju raditi kako bi zadovoljile potrebe svojih kupaca.

Obavljamo usluge za velik broj javnih i sektorskih naručitelja

SANITACIJA d.o.o. usluge DDD trenutno obavlja u  širokom spektru javnog i privatnog sektora na čitavom teritoriju R. Hrvatske. Prisutni smo u svim granama industrije i u svim važnijim ustanovama i državnim institucijama.

Raspolažemo skladištem za biocide , a opremljeni smo stručnim i tehnički osposobljenim kadrom što nam omogućava da brzo, kvalitetno i u skladu sa pravilima struke obavimo zatražene usluge uz strogo poštivanje zaštite okoliša te ljudskog zdravlja.

Naša misija i načela

Kvalitetnom realizacijom naših usluga i visoko profesionalnim radom i ponašanjem trajno održavati zadovoljstvo kupaca naših usluga na najvišoj razini uz maksimalnu brigu o zaštiti ljudskog zdravlja i zaštiti okoliša.
1

Stručnost i kvaliteta

Obaveza stručnog, kvalitetnog i sigurnog provođenja usluga poštujući najviše zakonske i stručne standarde
2

Osiguranje

Osiguranje usklađenosti svih svojih procesa i usluga sa relevantnom važećom legislativom
3

Briga za okoliš

Provjeravanje postojećeg sustava kvalitete i okoliša te poduzimanje potrebnih radnji za poboljšanjima upravljanja kvalitetom i okolišem
4

Partnerski odnos

Građenje partnerskog odnosa prema kupcima, dobavljačima i široj društvenoj zajednici u interesu svih zainteresiranih strana
5

Zaštita ljudskog zdravlja

Održavanje visoke razine svijesti o zaštiti ljudskog zdravlja te zaštiti okoliša kod svih naših djelatnika i kupaca naših usluga
6

Efikasnost i sigurnost

Kontinuirano povećanje efikasnosti i sigurnost rada te smanjenje nepovoljnog utjecaja na okoliš sustavnom modernizacijom