DERATIZACIJA

DEZINFEKCIJA

DEZINSEKCIJA

FUMIGACIJA

UNIŠTAVANJE KOROVA

Što je deratizacija?

Mehaničke mjere deratizacije podrazumijevaju pravodobno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih glodavaca, preslagivanje zaliha, uklanjanje mogućih staništa, saniranje mjesta ulaska u objekt zatvaranjem svih pukotina i prolaza većih od 10 mm ili ugradnjom prepreka (mreža) na otvorima.

Kemijska metoda uništavanja glodavaca (štakora i miševa) koju mi primjenjujemo uključuje izlaganje zatrovanih mamaca (rasutih, krutih) i primjenu plinova (fumigacija).

Kako se provodi?

Za svaki objekt ovisno o njegovoj namjeni biramo vrstu zatrovanih mamaca, a u mogućnosti smo izložiti nekoliko različitih vrsta (parafinski mamci, želatinozni mamci, žitni mamci i dr.).

SANITACIJA d.o.o. postavlja, kontrolira, zamjenjuje i uklanja ljepive klopke i deratizacijske kutije s mamcima, uklanja uginule glodavce, i obavlja dezinfekciju prostora gdje je nađen uginuli glodavac kako bi se eliminirala mogućnost infekcije i sačuvalo zdravlje ljudi.

Kutije sa ljepivim zamkama i zatrovanim mamcima postavljene su prema pravilima struke, ucrtane u tlocrt i obilježene propisanim naljepnicama.
Za svakog naručitelja izrađujemo Plan provedbe DDD mjera u kojem se navode svrha, područje primjene, postupak provedbe, odgovornosti i ovlaštenja kao i svi potrebni dokumenti i obrasci.

Gdje se primjenjuje?

Deratizacija u prostorima proizvodnje hrane obavlja se isključivo ljepljivim zamkama unutar objekta, a na vanjskim površinama zatrovanim mamcima sa djelatnom tvari antikoagulanta  II generacije. Svim zatrovanim mamcima dodana je gorka tvar ( denatonium benzoat ) koja sprječava uzimanje letalne doze neciljanim vrstama. Meke se izlažu uz ogradu, vanjske zidove pogona,skladišta i drugih objekata u za to namijenje deratizacijske kutije od tvrde plastike sa ključem sukladno Pravilniku o načinu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije što bliže vjerojatnim putovima kretanja i zadržavanja glodavaca.