O NAMA

Povijest razvoja društva

Pod imenom SANITACIJA d.o.o. društvo posluje od 23. 11. 1967. kada se jedan dio operative poduzeća Cijanizacija odvojio, a drugi dio je pripojen Higijenskom zavodu grada Zagreba. Cijanizacija je osnovana odlukom Vlade 22.03.1947.

Odvajanjem dijela operative SANITACIJA d.o.o. postaje jedno od vodećih poduzeća u Republici Hrvatskoj koje se bavi DDD djelatnošću, svoje usluge radnici pružaju u Kopru za generalnog uvoznika kave, vrše zaštitu silosa i mlinova u Vojvodini, Slavoniji, luci Bar, Makedoniji i BiH.
Osnivaju se poslovne jedinice u Osijeku, Sarajevu, Splitu, Novom Sadu koje se gase razvitkom DDD djelatnosti u tim sredinama ili postaju samostalna poduzeća (Osijek i Sarajevo).

Povijest razvoja društva

SANITACIJA d.o.o. je u proteklom razdoblju zapošljavala od 12 do 85 radnika.
Tijekom domovinskog rata aktivno se uključuje u obranu domovine i to sudjelovanjem 8 radnika na prvoj crti bojišnice te besplatnom dezinfekcijom skloništa u Gradu Zagrebu poslije svake uzbune. Pomaže u opremanju brigada u materijalnim i financijskim sredstvima, vrši d.d.d. usluge na bojišnicama, logističkim bazama i skloništima.

Tko smo danas?

SANITACIJA d.o.o. svakodnevnim djelovanjem stvara ostvaruje viziju u DDD ponudi te i dalje želi kvalitetnom realizacijom usluga, visoko profesionalnim radom i ponašanjem trajno održavati zadovoljstvo kupaca na najvišoj razini, uz maksimalnu brigu o zaštiti ljudskog zdravlja i zaštiti okoliša.

SANITACIJA d.o.o. uskladila je svoje poslovanje sa svim zakonskim propisima koji reguliraju obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u R. Hrvatskoj.

ISO STANDARDI