FUMIGACIJA

DEZINFEKCIJA

DERATIZACIJA

DEZINSEKCIJA

UNIŠTAVANJE KOROVA

Što je fumigacija?

Fumigacija je postupak uništavanja insekata (dezinsekcija) plinom, odnosno vrlo jakim otrovima. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata) , fumigaciju mogu provoditi samo posebno ovlaštene tvrtke sa educiranim i tehnički osposobljenim kadrovima.

Prednosti fumigacije su:

 • vrlo visoka učinkovitost
 • djelovanje na sve razvojne oblike insekata (jajašca, ličinke, imago)
 • najbrži postupak uništavanja štetnika i zaštite robe i predmeta
 • može se tretirati upakirana roba
 • nema oštećenja robe ili predmeta

Kako se provodi?

Fumigacija se provodi u zatvorenom prostoru uz obvezatnu hermetizaciju kako u tijeku ekspozicije ne bi došlo do gubitka plina iz tretiranog prostora. Fumigacija se može provoditi i pod plastičnim plino – nepropusnim folijama u ili izvan objekta.
SANITACIJA d.o.o. Zagreb već više od 40 godina koristi fumigante u suzbijanju insekata, naročito za skladišne insekte.

Gdje se primjenjuje?

Najčešći odnosno najviše korišteni fumigant u svijetu, pa tako i kod nas je Fosforovodik (PH3) koji se koristi za fumigaciju:

 • praznog prostora skladišta, silosa, mlinova
 • žitarica – pšenica, kukuruz, ječam, zob, raž, riža soja i dr.
 • kave
 • uskladištenih prehrambenih proizvoda
 • voća – lješnjak, badem, kakaovac, kikiriki i dr.
 • bilo kojeg prostora (kuhinje, garderobe, skladišta) sa ciljem uništenja različitih insekata i glodavaca