DEZINSEKCIJA

DEZINFEKCIJA

DERATIZACIJA

FUMIGACIJA

UNIŠTAVANJE KOROVA

Što je dezinsekcija?

Dezinsekcija je skup mehaničkih, fizikalnih, bioloških i kemijskih mjera i postupaka koji se poduzimaju sa ciljem suzbijanja ili smanjenja populacije insekata koji prenose zarazne bolesti, izazivaju alergijske reakcije ili mogu imati štetno djelovanje na ljudsko zdravlje.

Najčešći insekti koje suzbijamo jesu:

žohari, mravi, komarci, muhe, buhe, stjenice, ose, stršljeni, moljci, kornjaši, žišci, brašnari, slaninari, grinje.

Kako se provodi?

Metode suzbijanja insekata koje primjenjujemo su:

 • prašenje (primjena insekticidnih prašiva)
 • prskanje (primjena suspenzije ili emulzije insekticida)
 • orošavanje ili raspršivanje suspenzije ili emulzije insekticida
 • zamagljivanje (toplo ili hladno ULV )
 • fumigacija (primjena insekticidnih plinova )

Za suzbijanje insekata koristimo široku paletu insekticida, a primijenjeni insekticid određujemo prema vrsti insekata, prostora ili površinama koje se tretiraju.

Usluge dezinsekcije obavljamo u vrijeme kada to Vama odgovara, obično po završetku Vašeg radnog vremena.

Gdje se primjenjuje?

Insekte suzbijamo u objektima kao što su:

 • stambeni i poslovni objekti
 • silosi i mlinovi
 • proizvodni i skladišni objekti
 • ugostiteljski objekti
 • objekti i vanjske površine u poljoprivredi i šumarstvu
 • športsko rekreacijski objekti
 • dječji vrtići i škole
 • fakulteti i druge ustanove
 • trgovine bilo koje namjene
 • javno prometne površine i vodotoci
 • za javnu vodoopskrbu
 • za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih tvari
 • odlagališta otpada