Politika ISU Sanitacija

Naša misija je:

Kvalitetnom i sigurnom realizacijom naših usluga i visoko profesionalnim radom i ponašanjem trajno održavati visoko zadovoljstvo kupaca naših usluga na najvišoj razini, uz maksimalnu brigu o zaštiti ljudskog zdravlja i sprječavanju onečišćenja okoliša.

 

Politika kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu temelji se na sljedećim načelima:

 • Obaveza stručnog, kvalitetnog i sigurnog provođenje usluga uz primjenu zahtjeva norme EN16636.
 • Osiguranje usklađenosti svih svojih procesa i usluga s relevantnom važećom legislativom.
 • Provjeravanje postojećeg integriranog sustava kvalitete, zaštite okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, poduzimanje potrebnih radnji za poboljšanjima kako bi se kontinuirano povećavala njegova djelotvornost.
 • Građenje partnerskog odnosa  prema kupcima, dobavljačima i široj društvenoj zajednici u interesu svih zainteresiranih strana.
 • Sprječavanje onečišćenje okoliša.
 • Održavanje visoke razine svijesti o zaštiti ljudskog zdravlja.
 • Osiguravanje sigurnih i motivirajućih radnih uvjeta kako bismo imali zdravog, angažiranog i zadovoljnog zaposlenika.
 • Uočavanje rizika koje bi mogle dovesti do nekvalitetne usluge, nezgoda, ozljeda, bolesti ili neke druge štete, uz osiguravanje kontrole istih.
 • Eliminacijom ili smanjivanjem rizika spriječiti nastanak neželjene situacije.
 • Poduzimanju potrebnih radnji ispravaka i poboljšanja, kontrolom rizika te  prepoznavanjem i najbolje iskorištenje prilika.
 • Kontinuirano povećati efikasnost i sigurnost rada, te smanjivati nepovoljni utjecaj na okoliš sustavnom modernizacijom.

 

Uprava obvezuje sve zaposlenike tvrtke na poštivanje i punu primjenu ove politike.

 

U Zagrebu, 25.08.2021.

Direktor

Mario Kuzmec